ترجمه Oldwife در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌ پير وغرولندو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عجوزه‌.

Oldwife به چه معناست و Oldwife یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oldwife

زن‌ پير وغرولندو به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌ پير وغرولندو, ترجمه زن‌ پير وغرولندو, کلمات شبیه زن‌ پير وغرولندو , عجوزه‌. به لاتین
دانلود فایل ها