ترجمه Oleograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عكس‌ باسمه‌اي‌ روغني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عكس‌ رنگي‌.

Oleograph به چه معناست و Oleograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oleograph

عكس‌ باسمه‌اي‌ روغني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عكس‌ باسمه‌اي‌ روغني‌, ترجمه عكس‌ باسمه‌اي‌ روغني‌, کلمات شبیه عكس‌ باسمه‌اي‌ روغني‌ , عكس‌ رنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها