ترجمه Olive Drab در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبز زيتوني‌. می باشد

Olive Drab به چه معناست و Olive Drab یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Olive Drab

سبز زيتوني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سبز زيتوني‌., ترجمه سبز زيتوني‌., کلمات شبیه سبز زيتوني‌.
دانلود فایل ها