ترجمه Olympic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ مسابقات‌ المپيك‌. می باشد

Olympic به چه معناست و Olympic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Olympic

مربوط‌ به‌ مسابقات‌ المپيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ مسابقات‌ المپيك‌., ترجمه مربوط‌ به‌ مسابقات‌ المپيك‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ مسابقات‌ المپيك‌.
دانلود فایل ها