ترجمه Omen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشانه‌ , در فارسی : پيشگويي‌ , به فارسی : بفال‌ نيك‌ گرفتن‌.

Omen به چه معناست و Omen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Omen

فال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فال‌, ترجمه فال‌, کلمات شبیه فال‌ , نشانه‌ به لاتین , پيشگويي‌ به لاتین , بفال‌ نيك‌ گرفتن‌. خارجی
دانلود فایل ها