ترجمه Omission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از قلم‌ افتادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حذف‌ , در فارسی : فروگذاري‌ , به فارسی : غفلت‌.

Omission به چه معناست و Omission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Omission

از قلم‌ افتادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از قلم‌ افتادگي‌, ترجمه از قلم‌ افتادگي‌, کلمات شبیه از قلم‌ افتادگي‌ , حذف‌ به لاتین , فروگذاري‌ به لاتین , غفلت‌. خارجی




دانلود فایل ها