ترجمه Omnificent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ قدرت‌ خلاقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خالق‌ كل‌.

Omnificent به چه معناست و Omnificent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Omnificent

داراي‌ قدرت‌ خلاقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ قدرت‌ خلاقه‌, ترجمه داراي‌ قدرت‌ خلاقه‌, کلمات شبیه داراي‌ قدرت‌ خلاقه‌ , خالق‌ كل‌. به لاتین
دانلود فایل ها