ترجمه Omnipotence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قدرت‌ تام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قدرت‌ مط‌لق‌ , در فارسی : قادر مط‌لق‌ , به فارسی : همه‌ توانا.

Omnipotence به چه معناست و Omnipotence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Omnipotence

قدرت‌ تام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قدرت‌ تام‌, ترجمه قدرت‌ تام‌, کلمات شبیه قدرت‌ تام‌ , قدرت‌ مط‌لق‌ به لاتین , قادر مط‌لق‌ به لاتین , همه‌ توانا. خارجی
دانلود فایل ها