ترجمه One در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منحصر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عين‌ همان‌ , در فارسی : يكي‌ , به فارسی : يكي‌ از همان‌ , سایر ترجمه ها : متحد عدد يك‌

One به چه معناست و One یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One

منحصر به خارجی , ریشه انگلیسی منحصر, ترجمه منحصر, کلمات شبیه منحصر , عين‌ همان‌ به لاتین , يكي‌ به لاتین , يكي‌ از همان‌ خارجی , متحد در زبان , عدد يك‌انگلیسی
دانلود فایل ها