ترجمه One Another در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هر يك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكديگر , در فارسی : بايكديگر.

One Another به چه معناست و One Another یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Another

هر يك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هر يك‌, ترجمه هر يك‌, کلمات شبیه هر يك‌ , يكديگر به لاتین , بايكديگر. به لاتین
دانلود فایل ها