ترجمه، معنی و ریشه کلمه One Another به فارسی

ترجمه One Another در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هر يك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكديگر , در فارسی : بايكديگر.

One Another به چه معناست و One Another یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Another

هر يك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هر يك‌, ترجمه هر يك‌, کلمات شبیه هر يك‌ , يكديگر به لاتین , بايكديگر. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: