ترجمه One Track در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوتاه‌ فكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ راهه‌ , در فارسی : فاقد قوه‌ ارتجاعي‌ , به فارسی : فقط‌ در يك‌

One Track به چه معناست و One Track یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Track

كوتاه‌ فكر به خارجی , ریشه انگلیسی كوتاه‌ فكر, ترجمه كوتاه‌ فكر, کلمات شبیه كوتاه‌ فكر , يك‌ راهه‌ به لاتین , فاقد قوه‌ ارتجاعي‌ به لاتین , فقط‌ در يك‌ خارجی
دانلود فایل ها