ترجمه One Upmanship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبقت‌ يا جلو افتادگي‌ از حريق‌ يا رقيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ قدم‌ سبقت‌

One Upmanship به چه معناست و One Upmanship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Upmanship

سبقت‌ يا جلو افتادگي‌ از حريق‌ يا رقيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبقت‌ يا جلو افتادگي‌ از حريق‌ يا رقيب‌, ترجمه سبقت‌ يا جلو افتادگي‌ از حريق‌ يا رقيب‌, کلمات شبیه سبقت‌ يا جلو افتادگي‌ از حريق‌ يا رقيب‌ , يك‌ قدم‌ سبقت‌ به لاتین
دانلود فایل ها