ترجمه Oneiromancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفال‌ و پيشگويي‌ از روي‌ خواب‌. می باشد

Oneiromancy به چه معناست و Oneiromancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oneiromancy

تفال‌ و پيشگويي‌ از روي‌ خواب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تفال‌ و پيشگويي‌ از روي‌ خواب‌., ترجمه تفال‌ و پيشگويي‌ از روي‌ خواب‌., کلمات شبیه تفال‌ و پيشگويي‌ از روي‌ خواب‌.
دانلود فایل ها