ترجمه Oneness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكتايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يگانگي‌ , در فارسی : برابري‌ , به فارسی : وحدت‌ , سایر ترجمه ها : يكي‌ بودن‌.

Oneness به چه معناست و Oneness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oneness

يكتايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكتايي‌, ترجمه يكتايي‌, کلمات شبیه يكتايي‌ , يگانگي‌ به لاتین , برابري‌ به لاتین , وحدت‌ خارجی , يكي‌ بودن‌. در زبان
دانلود فایل ها