ترجمه Onerous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گران‌ , در فارسی : شاق‌ , به فارسی : دشوار , سایر ترجمه ها : ط‌اقت‌ فرسا.

Onerous به چه معناست و Onerous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Onerous

سنگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگين‌, ترجمه سنگين‌, کلمات شبیه سنگين‌ , گران‌ به لاتین , شاق‌ به لاتین , دشوار خارجی , ط‌اقت‌ فرسا. در زبان
دانلود فایل ها