ترجمه Onomastics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علم‌ اشتقاق‌ اسامي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دانش‌ نام‌.

Onomastics به چه معناست و Onomastics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Onomastics

علم‌ اشتقاق‌ اسامي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علم‌ اشتقاق‌ اسامي‌, ترجمه علم‌ اشتقاق‌ اسامي‌, کلمات شبیه علم‌ اشتقاق‌ اسامي‌ , دانش‌ نام‌. به لاتین
دانلود فایل ها