ترجمه Ooze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهد , در فارسی : چكيده‌ , به فارسی : جريان‌ , سایر ترجمه ها : جاري‌ رسوخ‌ , لجنزار , بستر

Ooze به چه معناست و Ooze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ooze

شيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيره‌, ترجمه شيره‌, کلمات شبیه شيره‌ , شهد به لاتین , چكيده‌ به لاتین , جريان‌ خارجی , جاري‌ در زبان , رسوخ‌انگلیسی , لجنزار , بستر
دانلود فایل ها