ترجمه Open در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.jda):باز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مفتوح‌ , در فارسی : گشوده‌ , به فارسی : سرگشاده‌ , سایر ترجمه ها : داير روباز

Open به چه معناست و Open یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Open

(.jda):باز به خارجی , ریشه انگلیسی (.jda):باز, ترجمه (.jda):باز, کلمات شبیه (.jda):باز , مفتوح‌ به لاتین , گشوده‌ به لاتین , سرگشاده‌ خارجی , داير در زبان , روبازانگلیسی
دانلود فایل ها