ترجمه Open House در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پذيرايي‌ از مهمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جشن‌ عمومي‌.

Open House به چه معناست و Open House یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Open House

پذيرايي‌ از مهمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پذيرايي‌ از مهمان‌, ترجمه پذيرايي‌ از مهمان‌, کلمات شبیه پذيرايي‌ از مهمان‌ , جشن‌ عمومي‌. به لاتین
دانلود فایل ها