ترجمه Open Wire Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ سيمي‌ لخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خط‌ سيمي‌ هوايي‌.

Open Wire Line به چه معناست و Open Wire Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Open Wire Line

خط‌ سيمي‌ لخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ سيمي‌ لخت‌, ترجمه خط‌ سيمي‌ لخت‌, کلمات شبیه خط‌ سيمي‌ لخت‌ , خط‌ سيمي‌ هوايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها