خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37534 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37534','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37534 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Open Wire Line به فارسی

ترجمه Open Wire Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ سيمي‌ لخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خط‌ سيمي‌ هوايي‌.

Open Wire Line به چه معناست و Open Wire Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Open Wire Line

خط‌ سيمي‌ لخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ سيمي‌ لخت‌, ترجمه خط‌ سيمي‌ لخت‌, کلمات شبیه خط‌ سيمي‌ لخت‌ , خط‌ سيمي‌ هوايي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: