ترجمه Openhanded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گشاده‌ دست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخاوتمند , در فارسی : بخشنده‌ , به فارسی : علني‌.

Openhanded به چه معناست و Openhanded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Openhanded

گشاده‌ دست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گشاده‌ دست‌, ترجمه گشاده‌ دست‌, کلمات شبیه گشاده‌ دست‌ , سخاوتمند به لاتین , بخشنده‌ به لاتین , علني‌. خارجی
دانلود فایل ها