ترجمه Opera House در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تماشاخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اپرا.

Opera House به چه معناست و Opera House یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Opera House

تماشاخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تماشاخانه‌, ترجمه تماشاخانه‌, کلمات شبیه تماشاخانه‌ , اپرا. به لاتین
دانلود فایل ها