ترجمه Operation Analysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحليل‌ عملكرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمل‌ كاوي‌.

Operation Analysis به چه معناست و Operation Analysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Operation Analysis

تحليل‌ عملكرد به خارجی , ریشه انگلیسی تحليل‌ عملكرد, ترجمه تحليل‌ عملكرد, کلمات شبیه تحليل‌ عملكرد , عمل‌ كاوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها