ترجمه Operational در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ استفاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موثر , در فارسی : داير.

Operational به چه معناست و Operational یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Operational

قابل‌ استفاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ استفاده‌, ترجمه قابل‌ استفاده‌, کلمات شبیه قابل‌ استفاده‌ , موثر به لاتین , داير. به لاتین
دانلود فایل ها