ترجمه Operetta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اپراي‌ كوچك‌. می باشد

Operetta به چه معناست و Operetta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Operetta

اپراي‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اپراي‌ كوچك‌., ترجمه اپراي‌ كوچك‌., کلمات شبیه اپراي‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها