ترجمه Ophthalmology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چشم‌ پزشكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كحالي‌.

Ophthalmology به چه معناست و Ophthalmology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ophthalmology

چشم‌ پزشكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چشم‌ پزشكي‌, ترجمه چشم‌ پزشكي‌, کلمات شبیه چشم‌ پزشكي‌ , كحالي‌. به لاتین
دانلود فایل ها