ترجمه Optical Character در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخشه‌ نوري‌. می باشد

Optical Character به چه معناست و Optical Character یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optical Character

دخشه‌ نوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دخشه‌ نوري‌., ترجمه دخشه‌ نوري‌., کلمات شبیه دخشه‌ نوري‌.
دانلود فایل ها