ترجمه Optician در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عينك‌ ساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عينك‌ فروش‌ , در فارسی : دوربين‌ ساز , به فارسی : دوربين‌ فروش‌.

Optician به چه معناست و Optician یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optician

عينك‌ ساز به خارجی , ریشه انگلیسی عينك‌ ساز, ترجمه عينك‌ ساز, کلمات شبیه عينك‌ ساز , عينك‌ فروش‌ به لاتین , دوربين‌ ساز به لاتین , دوربين‌ فروش‌. خارجی
دانلود فایل ها