ترجمه Option در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختيار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتخاب‌ , در فارسی : خصيصه‌ اختياري‌.

Option به چه معناست و Option یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Option

اختيار به خارجی , ریشه انگلیسی اختيار, ترجمه اختيار, کلمات شبیه اختيار , انتخاب‌ به لاتین , خصيصه‌ اختياري‌. به لاتین
دانلود فایل ها