ترجمه Optional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختياري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتخابي‌.

Optional به چه معناست و Optional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optional

اختياري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اختياري‌, ترجمه اختياري‌, کلمات شبیه اختياري‌ , انتخابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها