ترجمه Or در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يا اينكه‌ , در فارسی : يا انكه‌ , به فارسی : خواه‌ , سایر ترجمه ها : چه‌.

Or به چه معناست و Or یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Or

يا به خارجی , ریشه انگلیسی يا, ترجمه يا, کلمات شبیه يا , يا اينكه‌ به لاتین , يا انكه‌ به لاتین , خواه‌ خارجی , چه‌. در زبان
دانلود فایل ها