ترجمه Orbit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حدقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدار , در فارسی : فلك‌ , به فارسی : مسير , سایر ترجمه ها : دور حدود فعاليت‌ , قلمرو

Orbit به چه معناست و Orbit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orbit

حدقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حدقه‌, ترجمه حدقه‌, کلمات شبیه حدقه‌ , مدار به لاتین , فلك‌ به لاتین , مسير خارجی , دور در زبان , حدود فعاليت‌انگلیسی , قلمرو
دانلود فایل ها