ترجمه Orchestrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دراوردن‌. می باشد

Orchestrate به چه معناست و Orchestrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orchestrate

دراوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دراوردن‌., ترجمه دراوردن‌., کلمات شبیه دراوردن‌.
دانلود فایل ها