ترجمه Orchid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ثعلب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنگ‌ ارغواني‌ روشن‌.

Orchid به چه معناست و Orchid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orchid

(گ‌.ش‌.) ثعلب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ثعلب‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) ثعلب‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ثعلب‌ , رنگ‌ ارغواني‌ روشن‌. به لاتین
دانلود فایل ها