ترجمه Ordeal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امتحان‌ سخت‌ براي‌ اثبات‌ بيگناهاي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كار شاق‌.

Ordeal به چه معناست و Ordeal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ordeal

امتحان‌ سخت‌ براي‌ اثبات‌ بيگناهاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امتحان‌ سخت‌ براي‌ اثبات‌ بيگناهاي‌, ترجمه امتحان‌ سخت‌ براي‌ اثبات‌ بيگناهاي‌, کلمات شبیه امتحان‌ سخت‌ براي‌ اثبات‌ بيگناهاي‌ , كار شاق‌. به لاتین
دانلود فایل ها