ترجمه Order در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مذهبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گروه‌خاصي‌ , در فارسی : انجمن‌ , به فارسی : دسته‌ اجتماعي‌ , سایر ترجمه ها : سامان‌ نظ‌م‌

Order به چه معناست و Order یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Order

مذهبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مذهبي‌, ترجمه مذهبي‌, کلمات شبیه مذهبي‌ , گروه‌خاصي‌ به لاتین , انجمن‌ به لاتین , دسته‌ اجتماعي‌ خارجی , سامان‌ در زبان , نظ‌م‌انگلیسی
دانلود فایل ها