ترجمه Order Format در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قالب‌ دستور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قالب‌ سفارش‌.

Order Format به چه معناست و Order Format یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Order Format

قالب‌ دستور به خارجی , ریشه انگلیسی قالب‌ دستور, ترجمه قالب‌ دستور, کلمات شبیه قالب‌ دستور , قالب‌ سفارش‌. به لاتین
دانلود فایل ها