ترجمه Ordered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرموده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منظ‌م‌ , در فارسی : مرتب‌ , به فارسی : داراي‌ نظ‌م‌ و ترتيب‌.

Ordered به چه معناست و Ordered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ordered

فرموده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرموده‌, ترجمه فرموده‌, کلمات شبیه فرموده‌ , منظ‌م‌ به لاتین , مرتب‌ به لاتین , داراي‌ نظ‌م‌ و ترتيب‌. خارجی
دانلود فایل ها