ترجمه Ordering در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترتيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتب‌ سازي‌ , در فارسی : سفارش‌ دهي‌.

Ordering به چه معناست و Ordering یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ordering

ترتيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترتيب‌, ترجمه ترتيب‌, کلمات شبیه ترتيب‌ , مرتب‌ سازي‌ به لاتین , سفارش‌ دهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها