ترجمه Orderly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منظ‌م‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتب‌ , در فارسی : باانضباط‌ , به فارسی : (نظ‌.) گماشته‌ , سایر ترجمه ها : مصدر خدمتكار

Orderly به چه معناست و Orderly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orderly

منظ‌م‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منظ‌م‌, ترجمه منظ‌م‌, کلمات شبیه منظ‌م‌ , مرتب‌ به لاتین , باانضباط‌ به لاتین , (نظ‌.) گماشته‌ خارجی , مصدر در زبان , خدمتكارانگلیسی
دانلود فایل ها