ترجمه Organism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندامگان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سازواره‌ , در فارسی : تركيب‌ موجود زنده‌ , به فارسی : سازمان‌.

Organism به چه معناست و Organism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Organism

اندامگان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اندامگان‌, ترجمه اندامگان‌, کلمات شبیه اندامگان‌ , سازواره‌ به لاتین , تركيب‌ موجود زنده‌ به لاتین , سازمان‌. خارجی
دانلود فایل ها