ترجمه Organography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اندام‌ شناسي‌.

Organography به چه معناست و Organography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Organography

عضو شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عضو شناسي‌, ترجمه عضو شناسي‌, کلمات شبیه عضو شناسي‌ , اندام‌ شناسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها