ترجمه Orgiastic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميگساري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خماري‌.

Orgiastic به چه معناست و Orgiastic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orgiastic

ميگساري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميگساري‌, ترجمه ميگساري‌, کلمات شبیه ميگساري‌ , خماري‌. به لاتین
دانلود فایل ها