ترجمه Orientation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشنايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راهنمايي‌ , در فارسی : جهت‌ يابي‌.

Orientation به چه معناست و Orientation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orientation

اشنايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشنايي‌, ترجمه اشنايي‌, کلمات شبیه اشنايي‌ , راهنمايي‌ به لاتین , جهت‌ يابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها