ترجمه Origin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاستگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصل‌ بنياد , در فارسی : منشا , به فارسی : مبدا , سایر ترجمه ها : سرچشمه‌ علت‌.

Origin به چه معناست و Origin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Origin

خاستگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاستگاه‌, ترجمه خاستگاه‌, کلمات شبیه خاستگاه‌ , اصل‌ بنياد به لاتین , منشا به لاتین , مبدا خارجی , سرچشمه‌ در زبان , علت‌.انگلیسی
دانلود فایل ها