ترجمه Originate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرچشمه‌ گرفتن‌ – ناشي‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اغاز شدن‌ يا كردن‌.

Originate به چه معناست و Originate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Originate

سرچشمه‌ گرفتن‌ – ناشي‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرچشمه‌ گرفتن‌ – ناشي‌ شدن‌, ترجمه سرچشمه‌ گرفتن‌ – ناشي‌ شدن‌, کلمات شبیه سرچشمه‌ گرفتن‌ – ناشي‌ شدن‌ , اغاز شدن‌ يا كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها