ترجمه Orion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) منظ‌ومه‌ جبار يا النسق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكارچي‌ ماهر.

Orion به چه معناست و Orion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orion

(نج.) منظ‌ومه‌ جبار يا النسق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) منظ‌ومه‌ جبار يا النسق‌, ترجمه (نج.) منظ‌ومه‌ جبار يا النسق‌, کلمات شبیه (نج.) منظ‌ومه‌ جبار يا النسق‌ , شكارچي‌ ماهر. به لاتین
دانلود فایل ها