ترجمه Ornithologic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌پرنده‌شناسي‌. می باشد

Ornithologic به چه معناست و Ornithologic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ornithologic

وابسته‌ به‌پرنده‌شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌پرنده‌شناسي‌., ترجمه وابسته‌ به‌پرنده‌شناسي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌پرنده‌شناسي‌.
دانلود فایل ها