ترجمه Ornithologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرنده‌ شناس‌. می باشد

Ornithologist به چه معناست و Ornithologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ornithologist

پرنده‌ شناس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرنده‌ شناس‌., ترجمه پرنده‌ شناس‌., کلمات شبیه پرنده‌ شناس‌.
دانلود فایل ها