خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37790 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37790','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37790 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Oroide به فارسی

ترجمه Oroide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌. می باشد

Oroide به چه معناست و Oroide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oroide

(ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌., ترجمه (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌., کلمات شبیه (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: