ترجمه Oroide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌. می باشد

Oroide به چه معناست و Oroide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oroide

(ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌., ترجمه (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌., کلمات شبیه (ediero) مط‌لا يا زر بدلي‌.
دانلود فایل ها